søndag 6. mars 2016

Observatoriet : huset som fant Norge av Gunnhild B. Aasprang og Tone Skramstad

Denne boken setter oss ca 200 år tilbake i tid og forteller om livet i familien Hansteen i huset som fikk navnet Observatoriet. Christopher Hansteen var en professor og vitenskapsmann som fikk stor betydning når det gjaldt å sette Norge på kartet bokstavelig talt.

Professoren har mye å gjøre: Han regner ut hvor på verdenskartet Norge ligger, han sørger for at klokkene i byen går riktig og likt, han finner ut hvordan kjøpmennene skal klare å veie og måle varer nøyaktig, han noterer værmålinger og mye mer.

Selv om forfatterne til en viss grad har måttet forestille seg hvordan livet til foreldre og barn i Observatoriet var, så er boken likevel proppfull av faktakunnskap. Bakerst inneholder boken også en del med spennende forsøk som leseren kan gjøre selv.

Dette synes jeg er enn veldig interessant bok for nysgjerrige lesere på mellomtrinnet.