torsdag 26. oktober 2017

De uvanlige : den skjeve mynten av Jennifer Bell

Etter at bestemoren kommer på sykehus, ser Ivy og broren Seb plutselig en fjær som skriver i løse luften: "Vi ser deg nå". De kan ikke tro hva de ser, men dette er bare begynnelsen på en rekke helt utrolige hendelser.

De blir tatt til fange av to underlige typer, og før de vet ordet av det befinner de seg i den forunderlige verdenen Lundinor. Denne verden befolkes av både levende og døde, mennesker med egenskaper til å forandres og omskapes. Her har også en hel rekke gjenstander spesielle egenskaper, og brukes på helt andre måter enn de gjør i den virkelige verden. Det er mye å lære for Ivy og Seb, og det må læres særdeles fort for det blir åpenbart at det er noen typer som er ute etter dem. Det er ikke helt lett for søsknene å flette de mange trådene sammen og få noe fornuftig ut av alt de opplever, men det blir tydelig at skruppelløse innbyggere av Lundinor er ute etter noe de mener Ivy og Seb er i besittelse av. Det blir også klart at den syke bestemoren og hennes familie spiller en sentral rolle i alt som skjer, men hva i alle dager kan det være?

Dette er en bok for lesere som elsker å leve seg inn i et alternativt univers der alminnelige naturlover oppheves og alt er mulig. Riktig spennende blir det også, og jeg anbefaler boken for elever på 5. - 7. trinn.