mandag 4. januar 2016

Spiongutten av Margi Preus

Det er krig i Norge, og tyskerne har okkupert landet vårt. Befokningen blir delt - noen velger å støtte tyskerne mot sine egne landsmenn, mens andre med stor fare for eget liv aktivt motarbeider okkupasjonsmakten.

Espen er 14 år når han i 1940 begynner å jobbe for den norske motstandsbevegelsen. Han begynner i det små med å levere ulovlige aviser - noe som er farlig nok i seg selv. Han blir imidlertid raskt forfremmet til kurer som bl.a. leverer kodede meldinger og forsyninger til motstandsbevegelsen før han til slutt ender opp som spion. Han må ofte holde seg i dekning, han må lure seg unna Gestapo, og han må passe seg for tidligere venner som har valgt å støtte tyskerne. Til slutt har han ingen annen mulighet enn å forsøke å flykte på ski over fjellet til Sverige.

Dette er en historisk roman som ligger tett opp til virkeligheten da den bygger på Lillehammermannen Erling Storrustens liv og arbeid under andre verdenskrig. Fofatteren har da også et eget tillegg bak i boken hvor hun beskriver de hendelsene i romanen som helt sammenfaller med Storrustens opplevelser. Det er også noe bildemateriale bak i boken.

Dette er en spennende bok som gir et veldig realistisk bilde av hvordan det var i Norge under okkupasjonen. Anbefales særlig for elever 6. og 7. trinn med interesse for andre verdenskrig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar