fredag 5. august 2011

Kjedebrev av Hiroshi Ishizaki

Fire jenter (som etter hvert viser seg å egentlig bare være tre) mistrives i en krevende, rutinepreget hverdag. De går i første klasse på forskjellige ungdomsskoler og kjenner ikke hverandre. En dag får de forespørsel pr. epost om de vil delta i en fiktiv verden der de skriver en nettroman hvor hver innehar en rolle.

Jentene går etter hvert veldig opp i dette – det gir hverdagen ny mening. Så en dag blir en av deltakerne borte i 4 dager, og det blir etter hvert vanskelig å skille mellom nettromanen og hverdagen. To av deltakerne føler seg også stadig overvåket og at noen følger etter dem.

Utviklingen i nettromanen gjør at jentene til slutt møtes på et avtalt sted (skillet mellom roman og virkelighet har blitt visket ut), og dette blir ganske så dramatisk.

En spennende bok, men til tider er det ganske krevende å følge med på hva som skjer. For de eldste og mest modne leserne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar